Till innehåll på sidan

Totalförsvar - grundkurs

Kursen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya totalförsvaret.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare och handläggare som har ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på lokal, regional eller nationell nivå, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet.

Kursen vänder sig även till företrädare för frivilliga försvarsorganisationer.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kostnad

Kursavgiften är 11 500 SEK exklusive moms.

 

Om utbildningen

Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas
kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och
gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya
totalförsvaret.

Vidare är utbildningens syfte att deltagarna ska få möjlighet att lära av
varandras erfarenheter och att utveckla ett brett kontaktnät.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. 

Utbildningen genomförs under tre sammanhängande dagar.  

Bakgrund

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila och militära försvaret är ömsesidigt förstärkande. Ett starkt totalförsvar är förebyggande och fredsbevarande.

De resurser som utvecklas inom totalförsvaret för att möta det väpnade angreppet ska även kunna användas för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fredstid. Civilt försvar och krisberedskap samordnas och inordnas under termen civil beredskap.

MSB erbjöd kursen Förberedande totalförsvarskurs med Försvarshögskolan som genomförare mellan åren 2016 - 2017. Kursen har kontinuerligt utvecklats och erbjuds från 2022 enligt föreliggande kursplan med namnet Totalförsvar - grundkurs.

Kursens utveckling har skett mot bakgrund av förändrade behov, omvärldsläge och förväntningar i samhället. Utvecklingsarbetet har också tagit hänsyn till regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.

Kursplan Totalförsvar - grundkurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med Försvarshögskolan göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 8 september 2022
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm
Antal platser: 40
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan