Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är, med undantag för statens ansvar för ett fåtal utpekade uppgifter, kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser.

Räddningsinsatserna behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av konsekvenserna efter en olycka sänks successivt.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU-finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Sedan 1 januari 2021 ansvarar MSB också för tillsyn över kommunernas räddningstjänst.

Nyheter

27 januari 2023
Klockan 10.09

Översvämningarna i Jönköpings län ska utredas

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

10 januari 2023
Klockan 13.55

Handbok för stöd till kommunal tillsyn enligt LSO

Handboken Kommunal tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska stödja dig som planerar eller utför kommunal tillsyn enligt LSO att arbeta i linje med lagstiftningen, inte minst MSBFS 2021:8 som trädde i kraft halvårsskiftet 2022.

13 december 2022
Klockan 10.26

Årsuppföljningen LSO för år 2022 är utskickad

Den 1 december 2022 skickade MSB ut årsuppföljningen LSO 2022 till alla kommunala räddningstjänstorganisationer. Enkäten med frågorna till årsuppföljningen är nu öppen att fylla i fram till 1 mars 2023.

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan