Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är, med undantag för statens ansvar för ett fåtal utpekade uppgifter, kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser.

Räddningsinsatserna behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av konsekvenserna efter en olycka sänks successivt.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU-finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Sedan 1 januari 2021 ansvarar MSB också för tillsyn över kommunernas räddningstjänst.

Nyheter

7 september 2023
Klockan 8.30

Insamling av brandsläckningsskum förebygger att farlig PFAS hamnar i naturen

MSB och Naturvårdsverket samlade under förra året in 190 ton skumvätskor med PFAS, som är en grupp ämnen som är mycket farliga för hälsa och miljö. Projektet har inneburit att inventera, samla in och destruera skumvätska med PFAS för att undvika att det hamnar i miljön. Initiativet fortsätter under 2023, och minskar risken för att PFAS förorenar miljön.

6 september 2023
Klockan 8.00

MSB bidrar till nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention

Den 1 september överlämnades ett förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention till regeringen från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. MSB har bidragit och samverkat i arbetet, tillsammans med 25 andra myndigheter från olika samhällssektorer. MSB:s verksamhet relaterar främst till suicidpreventionsområdet.

29 augusti 2023
Klockan 16.15

De skopande flygplanen tillbaka efter insatsen i Grekland

Sverige och MSB deltog förra veckan i bekämpningen av de svåra skogsbränderna som rasar i Grekland. Genom EU:s civilskyddssamarbete resuEU skickade vi två skopande flygplan, piloter och insatspersonal. Den svenska insatsen avslutades i söndags och Flygplanen landar på svensk mark under tisdagskvällen.

31 juli 2023
Klockan 13.01

MSB deltar i Stockholm Pride

MSB deltar, tillsammans med representanter från Sveriges räddningstjänster, i Stockholm Pride.

7 juli 2023
Klockan 12.26

MSB besökte Ukraina i juni

Medarbetare från MSB besökte tillsammans med DEMA, Danish Emergency Management Agency, Ukraina i juni. Syftet med besöket var att på plats träffa SESU, State Emergency Service of Ukraine, för att öka förståelsen för den Ukrainska räddningstjänstens behov och förutsättningar och se hur det stöd som skickats från svensk räddningstjänst och MSB används på plats i Ukraina.

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan