Nu tydliggör MSB fokus för sitt stöd till kommunernas organisation för räddningstjänst och förebyggande arbete genom en treårig handlingsplan, där även implementering av framtaget stöd lyfts som en vi...