Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är, med undantag för statens ansvar för ett fåtal utpekade uppgifter, kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser.

Räddningsinsatserna behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av konsekvenserna efter en olycka sänks successivt.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU-finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Sedan 1 januari 2021 ansvarar MSB också för tillsyn över kommunernas räddningstjänst.

Nyheter

21 mars 2024
Klockan 7.00

Räddningstjänstens insatser under 2023

Nu finns statistiken över räddningstjänstens insatser i MSB:s nya statistikdatabas. Den kommunala räddningstjänsten larmades till cirka 96 600 inträffade eller befarade olyckor under förra året, vilket är på samma nivå sedan 2020.

29 januari 2024
Klockan 7.30

Totalt 416 ton hälso- och miljöfarligt brandsläckningsskum med PFAS insamlat

MSB och Naturvårdsverket har under 2022–2023 samlat in 416 ton hälso- och miljöfarligt brandsläckningsskum från Sveriges räddningstjänster. Brandsläckningsskummet innehåller så kallade PFAS som är mycket farliga ämnen.

19 januari 2024
Klockan 7.00

Nu aktiveras civilplikten inom räddningstjänstområdet

För att stärka totalförsvaret aktiveras civilplikten inom räddningstjänstområdet. MSB får då en ny roll som bemanningsansvarig myndighet.

16 januari 2024
Klockan 14.44

Nya föreskrifter om civilplikt

Föreskrifter om civilplikt träder i kraft 1 februari 2024.

8 januari 2024
Klockan 14.41

Studie av ”Bilden av brandmannen”

MSB har låtit göra en studie om allmänhetens bild av yrket brandman. Studien omfattar tryckt material som informerar om yrket brandman och/eller räddningstjänstens uppdrag, sociala kanaler och redaktionellt material online, arbetsplatsannonser samt webbplatser relevanta för undersökningens syfte, bland annat räddningstjänsternas egna.

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan