Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och räddningsinsatser

Räddningstjänst är, med undantag för statens ansvar för ett fåtal utpekade uppgifter, kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB ska verka för stöd och utveckling av samhällets förmåga till effektiva räddningsinsatser.

Räddningsinsatserna behöver effektiviseras eftersom acceptansnivån av konsekvenserna efter en olycka sänks successivt.

Därför ska MSB stödja kommunernas förmåga för att kunna hantera olika typer av situationer på ett effektivt sätt.

Vi stödjer kommunerna och dess räddningstjänster genom att genomföra utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Utvecklingsprojekten bidrar till utveckling av nya metoder och teknik vilket sedan överförs till utbildning.

MSB deltar också i utvecklingsprojekt inom EU. I och med att MSB deltar i EU-finansierade projekt stärks förmåga såväl inom landet som internationellt.

Sedan 1 januari 2021 ansvarar MSB också för tillsyn över kommunernas räddningstjänst.

Nyheter

21 oktober 2021
Klockan 12.59

MSB utreder branden på Övre Husargatan i Göteborg

MSB startar en utredning av räddningsinsatsen efter explosionen med efterföljande brand på Övre Husargatan i Göteborg den 28 september.
– Förhoppningen är att utredningen ska vara klar innan årsskiftet, säger Marianne Stålheim, enhetschef på MSB.

15 oktober 2021
Klockan 15.05

Nya föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

Nu är MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) beslutade. Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

14 oktober 2021
Klockan 11.33

Så många bränder upptäckte de skogsbrandbevakande flygen under 2021

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark - innan bränderna växt sig stora. Under 2021 upptäckte dessa flyg 74 skogsbränder i Sverige.

Senast granskad: 26 juni 2020

Till toppen av sidan