Till innehåll på sidan

Utvärdering av håltagningsmetod : studie

Utvärdering av håltagningsmetod : studie

Detaljer

Utvärdering av håltagningsmetod : studie
Publikationsnummer
MSB1089
ISBN-nummer
978-91-7383-740-8
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
50 s.
Pris
0 kronor
Räddningstjänsten i Perstorp har under 20 år arbetat med att ta fram en metod för håltagning i tankar anpassad till de förhållanden som råder vid en olycksplats. Metoden har med framgång använts av räddningstjänsten i Perstorp både i skarpt läge och i testmiljö. En behovsanalys har visat att denna typ av håltagningsteknik är starkt efterfrågad på flera orter i Sverige varför Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) begärt att få håltagningsmetoden granskad. Målsättningen med granskningen är att MSB vill finna stöd för att metoden på ett säkert sätt ska kunna tillämpas av fler räddningstjänster i Sverige. I denna rapport redovisas Inspectas granskning av den håltagningsmetod räddningstjänsten i Perstorp utvecklat. Granskat underlag består av räddningstjänsten i Perstorps rapport om håltagning, användarmanualer för tre typer av håltagning med tillhörande checklistor samt relevanta föreskrifter, standarder och anvisningar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan