Till innehåll på sidan

Utveckling av nästa generations kommunikationssystem

MSB utvecklar nästa generations kommunikationssystem för allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Med utgångspunkt i samhällsviktiga verksamheters behov utvecklar vi ett nytt nationellt kommunikationssystem som ger användarna förutsättningar till effektiv samverkan och ledning i händelse av kris eller krig. Det nya systemet är en viktig förstärkning av Sveriges totalförsvarsförmåga.

Ny teknik och nya tjänster

Nästa generations kommunikationssystem bygger på mobilteknologi anpassad för samhällsviktiga verksamheters behov av robusthet, säkerhet och tillgänglighet. Det innebär att användarna får tillgång till bredbandstjänster för tal, data och video som nuvarande Tetra-teknologi (Rakel) inte har kapacitet till.

Målet är att alla Rakelanvändare har gått över till det nya systemet år 2030.

Testverksamhet

Nu testar, utvärderar och utvecklar vi användarutrustning, teknisk plattform och tjänster tillsammans med användarorganisationerna.

Är din organisation användare av Rakel kan ni anmäla ert intresse att vara med i vår testverksamhet för en övergång till bredbandsteknologi. Vi arbetar i nära samarbete med teknikleverantörer, användarorganisationer och användare av tjänsterna.

Skicka e-post till demo.rakelg2@msb.se

Skriv e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson inom din organisation som MSB kan kontakta för mer information och ett uppstartsmöte.

Metodutveckling

MSB arbetar med metodutveckling för nästa generations kommunikationssystem tillsammans med användarorganisationerna. Arbetet drivs av användarna och hanterar relationen mellan teknik, metodik och användande med kopplingar till testverksamheten. Under en övergångsperiod ska metodiken samexistera med metodiken för Rakel.

Förberedelser inför övergången

Alla användarorganisationer behöver förbereda sig inför övergången till det nya kommunikationssystemet. Ta del av tips och råd i vår publikation.

Inför övergång till nästa generations kommunikationssystem

Krav på terminaler

Operatörer för samhällsviktiga kommunikationstjänster i Norden har tagit fram gemensamma krav på utformning och egenskaper för mobila och robusta terminaler som ska användas i nästa generations kommunikationssystem.

Kraven är specificerade i ett så kallat white paper som tagits fram av NCCOM, Nordic Critical Communication Operator Meeting, ett samarbetsforum för de nordiska operatörerna av samhällsviktiga kommunikationstjänster, där MSB ingår.

Vi ställer bland annat krav på anpassning för att möta nya standarder, krav på prestanda för nordiska väderförhållanden och fysiska knappar för push-to-talk (PTT) och larmanrop. Kraven ska ses som ett tillägg till de krav som ställs på dagens kommersiella mobiltelefoner.

PPDR Rugged Handheld Device for heavy use v1.0

Regeringsuppdrag

MSB arbetar nu i en inledande fas i utvecklingen av nästa generations kommunikationssystem. I våra redovisningar till regeringen kan du ta del av hela förslaget på hur ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses.

Historik

Arbetet med nästa generations kommunikationssystem har pågått under ett antal år. Här får du en överblick över regeringsuppdrag, redovisningar och remissvar från 2016 till 2018.

Senast granskad: 20 juni 2024

Till toppen av sidan