Till innehåll på sidan

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

För alla användares säkerhet ska ny utrustning och nya applikationer godkännas av MSB innan de används i Rakel. Om du vill ansluta redan godkänd utrustning och/eller applikation räcker det med att göra en anmälan om detta.

Godkänd utrustning

Utrustning och applikationer som är godkända av MSB:

Rakel – Godkänd utrustning

Få produkter godkända

Du som är kund i Rakel kan ansöka om att få en Rakelterminal, en KC-produkt eller en applikation godkänd. Andra än kunder, till exempel leverantörer och återförsäljare, kan inte ansöka om godkännande om det inte sker på en kunds uttryckliga uppdrag.

En Rakelterminal är den utrustning som används för att kommunicera i Rakel. Rakelterminalen kan vara antingen handburen eller fastmonterad, till exempel i ett fordon. Med applikationer avses både hård- och mjukvara.

När det gäller terminalmodeller så är de flesta som finns på den svenska marknaden redan godkända.

Krav på godkända produkter

De krav vi ställer på produkter som ska godkännas:

Godkännande av kundapplikationer, kravspecifikation

Godkännande av mobilstationer för anslutning till Rakelsystemet

Blankett för godkännande och anmälan

Ansökan om godkännande av eller anmälan om produkter för Rakel (R18) (docx)

Senast granskad: 23 januari 2024

Till toppen av sidan