Till innehåll på sidan

FAQ - vanliga frågor och svar om brandfarliga och explosiva varor

Här publicerar vi vanliga frågor och svar om brandfarliga och explosiva varor.

ATEX - Explosionsfarlig miljö

Brandfarlig vara

El

Explosiva varor

Fyrverkerier

Föreskrifter

Föreståndare

Förvaring av explosiv vara

 • Finns det tidsgräns för hur länge en transport får stå innan det räknas som förvaring?

  Finns ingen tidsgräns angiven i regelverket vilket kan vara ett problem då det har förekommit aktörer som försökt utnyttja detta.

  Det måste framgå tydligt att det bara rör sig om en tillfällig mellanlagring i väntan på vidare transport och det ska gå att se att det finns en slutdestination för godset för att det ska kunna betraktas som transport.

 • En del sprängare säger att det är svårt att få tag på godkända förråd, vet ni mer om det?

  Detta var ett problem under hösten 2011 då en av MSB meddelad dispens att använda förråd godkända enligt äldre bestämmelser upphörde den 31/12 2011 och många sprängare var sent ute med att skaffa nya eller uppgradera sina förråd.

  Under senare år har vi inte fått några signaler om att det skulle vara svårt att få tag i förråd som uppfyller kraven för förvaring av explosiva varor.

 • Är en sprängkista godkänd för förvaring av explosiva varor i begärlighetsgrad B?

  Sprängkistan i sig är byggd med tillräckligt tjockt material, men låset uppfyller vanligtvis inte kraven i föreskrifterna för explosiva varor i begärlighetsgrad B.

  Begärlighetsgrad B ska ha ett lås med skyddsnivå lägst motsvarande SS 3492. Är kravet på låset uppfyllt bör sprängkistan accepteras som förråd till explosiva varor i begärlighetsgrad B.

 • Vilka krav gäller för förvaring av stenspräckare?

  För stenspräckarpatroner utan tändare gäller kraven för förvaring av explosiva varor i begärlighetsgrad C enligt MSBFS 2019:1, 9 kap.

  För stenspräckarpatroner med monterade tändare och för lösa tändare till stenspräckare gäller kraven för förvaring av explosiva varor i begärlighetsgrad B enligt MSBFS 2019:1, 9 kap.

 • Vem utfärdar bevis på förråden?

  Leverantören om man köper ett färdigt förråd. Om en sökande vill bygga ett eget förråd ligger bevisbördan hos denne.

 • När är det krav på bokföring av explosiva varor i ett förråd?

  Kravet på bokföring gäller sprängämnen, sprängkapslar eller detonerande stubin. Innehavet i varje enskilt förråd ska bokföras.

  Den som hanterar identitetsmärkta explosiva varor för civilt bruk (sprängämnen, tändmedel, krut) ska dessutom föra register över varorna enligt bestämmelserna i 7 kap. MSBFS 2019:1. Detta registerhållningskrav gäller verksamhetens samlade innehav, inte innehållet i varje enskilt förråd.

 • När ska man ha tillstånd för förvaring av stenspräckare?

  Alltid, från minsta mängd.

Samråd

Tillstånd

Överföring av explosiv vara

Senast granskad: 6 juni 2019

Till toppen av sidan