Till innehåll på sidan

Skyfall

Risken för intensiva skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska sårbarheten i samhället och öka anpassningen till ett förändrat klimat krävs en ökad beredskap för att hantera skyfall.
På den här sidan finns samlad information om MSB:s stöd vid hantering av skyfall.

Vägledningar till dig som ska ta fram en skyfallskartering

MSB har tagit fram vägledning som stöd för att ta fram en skyfallskartering.

Vägledning för skyfallskartering - tips för genomförande och exempel på användning

Denna vägledning ger en generell beskrivning av skyfallskartering. I vägledningen finns också tips på hur man kan genomföra konsekvensanalyser.

Publikation

Vägledning för skyfallskartering : tips för genomförande och exempel på användning

Publikationsnummer: MSB1121

Utgivningsår: 2017

Under hösten 2016 genomförde MSB en undersökning av kommunernas arbete med hantering av skyfall. Resultatet visade att många kommuner arbetar aktivt med skyfallsfrågorna, men också att flera kommuner ...

Omslagsbild för  Vägledning för skyfallskartering : tips för genomförande och exempel på användning

Publikationsnummer: MSB1121

Utgivningsår: 2017

Statsbidrag för naturolyckor

Har din kommun bebyggelse som hotas av översvämning, ras, skred eller erosion?

Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. På sidan om statsbidrag för naturolyckor hittar du information om vilka åtgärder kommunen kan söka bidrag för, vad ansökan ska innehålla, hur du ansöker och vanliga frågor och svar om statsbidraget.

Läs mer om statsbidrag för naturolyckor

Händelsescenario skyfall

För att stödja kommuner, länsstyrelser och andra organisationer i att analysera konsekvenserna av ett skyfall har ett händelsescenario tagits fram. Scenariot ger exempel på konsekvenser som kan inträffa. Frågor finns som stöd för att analysera konsekvenserna i den egna verksamheten. Faktabakgrund och tips på vidare läsning ges också.

Publikation

Händelsescenario skyfall

Publikationsnummer: MSB1528

Utgivningsår: 2020

Skyfall förväntas inträffa allt oftare och bli mer extrema i och med att klimatet förändras. Var de största regnmängderna kan förväntas är slumpmässigt även om sannolikheten att vissa områden drabbas ...

Omslagsbild för  Händelsescenario skyfall

Publikationsnummer: MSB1528

Utgivningsår: 2020

Handbok för kommunal krisberedskap

I MSBs handbok i kommunal krisberedskap finns information om hantering av översvämning. I handboken hittar du information som är bra för dig som arbetar med krisberedskap i en kommun.

Läs mer i riskkatalogen

Skyfall på väg – så förbereder du dig

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Läs mer på Krisinformation.seFaktablad med information till fastighetsägare

Senast granskad: 17 november 2023

Till toppen av sidan