Till innehåll på sidan

Hot och risker med framtida teknologier

Hot och risker med framtida teknologier

Detaljer

Publikationsnummer
MSB314
ISBN-nummer
978-91-7383-162-8
Utgivningsår
0001
Omfång (sidor)
18 s.
Pris
0 kronor
Detta är en populärvetenskaplig beskrivning av forskningsprojektet ”Hot och möjligheter med framtida teknologier” som har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under åren 2007 till 2011. Syftet med projektet är att ta fram en värderingsmetodik som ökar det svenska krishanteringssystemets förmåga att analysera och hantera hot, risker och möjligheter med framtida teknologier och deras potentiella tillämpningar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan