Till innehåll på sidan

MSB:s insats efter explosionen i Beirut 2020

Den 4 augusti 2020 drabbades Beiruts hamnområde av en kraftig explosion med över 200 dödade och dussintals skadade personer. För att lindra effekterna av explosionen i Libanon bidrog MSB med insatser i form av personal och sjukvårdsmateriel.

Sjukvårdsutrustning som skickades ut från MSB:s lager i Kristinehamn
Sjukvårdsutrustning som skickades ut från MSB:s lager i Kristinehamn

MSB stöttade med sjukvårdsmateriel

På uppdrag från EU skickade MSB tillsammans med Socialstyrelsen iväg sjukvårdsmateriel som skyddshandskar, skyddsmasker, skyddskläder, kanyler, förband och annan sjukvårdsutrustning.

Syftet var att stötta upp med material för sjukvårdspersonal under hanteringen av skadade personer.

Personal på plats

Som en del i EU:s gemensamma stöd till Libanon skickades även insatspersonal ut som kunde hjälpa till och snabbt vara på plats i Libanon. Tre experter från MSB skickades ut.  En miljöexpert och två experter inom informationshantering, koordinering, logistik och säkerhet. Dessa såg bland annat till så att FN:s UNDAC-team (UN Disaster Assessment and Coordination) kunde arbeta så effektivt som möjligt under hanteringen efter explosionen.

Experterna jobbade också med att effektivisera, genom att skapa bättre förutsättningar för de som jobbade under insatsen. Bland annat genom att se till så att IT- och kommunikationslösningar, logistik, elförsörjning, transporter och kontorsmiljö fungerat.

Insatsen med EUCP-teamet i Beirut avslutades den 28 augusti 2020.

Bakgrund

Den 4 augusti 2020 inträffade en kraftig explosion i Libanons huvudstad, Beirut. Libanons myndigheter uppgav att explosionen orsakades av 2 750 ton ammoniumnitrat som under sex års tid har förvarats i en lokal i hamnen, utan tillräckliga skyddsåtgärder.

Den libanesiska regeringen skickade ut förfrågningar om olika typer av stöd för att hantera katastrofen. Arbetet med stöd till Libanon har skett genom FN-systemet där MSB nominerat personal till olika tjänster.

Presstjänst

Vid frågor om insatsen finns MSB:s presstjänst och kommunikationsberedskap, som är tillgänglig för media och journalister dygnet runt: 010-240 44 44, kommunikation@msb.se

Mer information

MSB:s arbete vid internationella insatserSå arbetar MSB med sprängämnen

Senast granskad: 10 september 2020

Till toppen av sidan