Till innehåll på sidan

Olycksutredning grundkurs, 5 hp

Olycksutredning grundkurs 5 hp är en uppdragsutbildning inom olycksutredning.

Detaljer

Målgrupp

En lämplig introduktion för dig som ska arbeta med olycksutredning.

Kursen lägger särskilt fokus på att förklara och tillämpa alla delar i utredningsprocessen och går igenom grunderna i hur utredning av olyckor och tillbud genomförs inom myndigheter och andra organisationer.

Grundkursen är praktiskt inriktad med flera tillämpningsövningar. Kursen tar upp en vanlig olycksutredningsmetod samt olika aspekter på varför olyckor inträffar.

Kursen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av representanter från Karlstads universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Arbetsmiljöverket, Trafikverket, Chalmers tekniska högskola och kommunal räddningstjänst.

Läs mer om kursen och aktuella kurstider på Karlstadsuniversitets Uppdrags AB:s webbplats

Senast granskad: 8 april 2019

Till toppen av sidan