Till innehåll på sidan

Katastrofmedicin vid CBRNE-händelse : resultat av behovsanalys

Katastrofmedicin vid CBRNE-händelse : resultat av behovsanalys

Detaljer

Katastrofmedicin vid CBRNE-händelse : resultat av behovsanalys
Publikationsnummer
MSB1606
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
10 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport utgör en kortversion av resultatet från behovsanalysen för det prioriterade CBRNE-området Katastrofmedicin vid CBRNE-händelse. Projektet har genomförts aktörsgemensamt i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping, Landstinget Västernorrland, MSB, Region Skåne samt Totalförsvarets forskningsinstitut.

Senast granskad: 11 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan