Till innehåll på sidan

Varför drunknar barn? : en retrospektiv studie över barn som drunknat i Sverige 1998-2007 : statistik och analys

Varför drunknar barn? : en retrospektiv studie över barn som drunknat i Sverige 1998-2007 : statistik och analys

Detaljer

Varför drunknar barn? : en retrospektiv studie över barn som drunknat i Sverige 1998-2007 : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB0139
ISBN-nummer
978-91-7383-062-1
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
23 s. : tab., diagr.
Pris
0 kronorUnder de senaste 100 åren har antalet barn som drunknar minskat med 90 procent.
Trots detta är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1 till 6
år. I Sverige är vi numera i en situation där vi har färre än tio
barndrunkningar per år. Den här rapporten är resultatet av fördjupade studier
av händelseförloppen för drunkningsolyckor bland barn och ungdomar i åldern 0-17
år. Avsikten har varit att utröna om det finns skademönster som vi inte varit
fullt medvetna om, vilket skulle kunna leda till att vi kan förhindra ännu fler
barndrunkningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan