Till innehåll på sidan

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2018

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2018

Detaljer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2018
Publikationsnummer
MSB1116–juni2017
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
I MSB:s forskningsstrategi, Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar, beskrivs MSB:s roll som forskningsfinansiär. Där beskrivs också det fält inom vilket MSB vill stimulera till kunskapsutveckling samt hur myndigheten arbetar med forskningsfrågor. Denna forskningsplan är ett komplement till MSB:s forskningsstrategi. Forskningsplanen syftar till att för forskarsamhället översiktligt beskriva MSB:s forskningssatsningar under det kommande året samt utgöra ett underlag för MSB:s verksamhetsplanering.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan