Till innehåll på sidan

Beräkning av produktionsbortfall ; ett underlag för beräkning av samhällets kostnader för olyckor 2015, excelbilaga

Beräkning av produktionsbortfall ; ett underlag för beräkning av samhällets kostnader för olyckor 2015, excelbilaga

Detaljer

Beräkning av produktionsbortfall ; ett underlag för beräkning av samhällets kostnader för olyckor 2015, excelbilaga
Publikationsnummer
MSB1403
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
1 fil.
Pris
0 kronor
Exceldokumentet kan ses som en bilaga till pdf-rapporten Beräkning av produktionsbortfall : ett underlag för beräkning av samhällets kostnader för olyckor 2015Denna rapport ska ligga till grund för en uppdatering av beräkningar för samhällets kostnader för olyckor för 2015 och redogör för beräkningen av produktionsbortfall både vad gäller kortsiktigt (till följd av kortvarig/temporär sjukfrånvaro) och långsiktigt produktionsbortfall (till följd av långvarig/permanent sjukfrånvaro/död) i förvärvsarbete och hemarbete. Lägg märke till att Exceldokumentet måste publiceras i den formen för att beräkningsmodellen som finns i den ska vara användbar. .
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan