Till innehåll på sidan

Föreskrifter och handböcker för skyddsrum

Här finns regelsamlingar och handböcker för att utforma, utrusta och nyttja skyddsrum.

Beräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

I lag (2006:545) om skyddsrum står det i de inledande bestämmelserna:

1 §    Skyddsrum skall vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning står emot sådana verkningar.

2 §   Skyddsrum skall vara placerade och utformade med hänsyn till de skyddsbehövandes möjligheter att efter varning hinna fram till dem i tid och att uppehålla sig där under den tid som behövs.

3 §   Skyddsrum skall vara utformade så att de under fredstid kan användas för andra ändamål.

4 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om skyddsrums placering, utformning och utrustning samt inom vilken tid de skall kunna iordningställas.

Skyddsrumslitteratur

 

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan