Till innehåll på sidan

Samhällsekonomiska konsekvenser av social oro - En litteraturstudie

Samhällsekonomiska konsekvenser av social oro - En litteraturstudie

Detaljer

Publikationsnummer
MSB955
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
13 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport innehåller en kartläggning av befintlig
forskning och annan litteratur avseende samhällsekonomiska
konsekvenser av social oro. Kartläggningen genomfördes under
2015 och visar att det endast finns en begränsad mängd studier
gjorda inom området.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan