Till innehåll på sidan

Förändringar : omvärldsanalys personbilar

Förändringar : omvärldsanalys personbilar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB991
ISBN-nummer
978-91-7383-655-5
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna rapport är en omvärldsanalys som redovisar förändringar av material och konstruktioner i personbilar som kan påverka räddningstjänstens arbete i samband med räddningsinsatser. Fokus har varit förändringar som förväntas påverka räddningsinsatser inom ett tidsperspektiv till cirka år 2020. Underlag för valet av vilka förändringar som kan påverka baseras på information från ett flertal aktörer och sakområden, där både industri, akademi och offentliga aktörer aktivt har bidragit. En konsekvensanalys med utgångspunkt i de förändringar som identifierats har därefter gjorts tillsammans med räddningstjänst, personbilstillverkare och forskare. Analysen identifierar kända konsekvenser och påverkan för de drabbade, räddningstjänst och omgivning. Konsekvensanalysen har gjorts tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg (Anders Johansson och Jörgen Uhrbom), Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Krister Palmkvist), Volvo Car Corporation (forskningsledare Håkan Gustafson), Umeå Universitet (Ph. D Mats Lindkvist), SAFER och Chalmers (Docent Martin Fagerström).

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan