Till innehåll på sidan

Kantar Publics rapport om förtroende, oro och beteende under pandemin

Från mars 2020 prenumererade MSB på resultaten från Kantar Publics "corona-barometer". I undersökningen mättes bland annat allmänhetens förtroende för olika myndigheters hantering av covid-19.

Kantar Public (tidigare Kantar Sifo) genomförde från mars 2020 en undersökning. Då fick de svarande bland annat svara på vad de oroar sig mest för vad gäller pandemin och dess konsekvenser. Undersökningen innehöll även frågor om hur man uppfattade sannolikheten att bli smittad och hur väl man ansåg sig följa myndigheternas rekommendationer.

Målgruppen för undersökningen var allmänheten 18 till 79 år och urvalet drogs slumpmässigt ur Kantar Sifos onlinepanel. Varje dag genomfördes 100 intervjuer och datainsamlingen gjordes med hjälp av en webbaserad enkät.

Från mars 2020 fick MSB en månadsvis sammanställd rapport av undersökningsresultaten. De rapporterna kan du ladda ned nedan.

Kantar Sifo publicerade även löpande sammanställningar av undersökningen på sin webbplats.

Rapporter och undersökningar kring coronaviruset på Kantar Sifos webbplats

Ladda ned de sammanställningar MSB får från Kantar Public

Hjälp till att stoppa smittspridningen

  • Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.
  • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna.

Senast granskad: 3 juni 2022

Till toppen av sidan