Till innehåll på sidan

Insatsplanering - Åttastegsmodellen

Insatsplanering - Åttastegsmodellen

Detaljer

Insatsplanering - Åttastegsmodellen
Publikationsnummer
MSB931
ISBN-nummer
978-91-7383-611-1
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
26 s.
Pris
0 kronor
I det här dokumentet beskriver vi en processmodell som ska fungera som ett metodstöd för dig som förbereder och genomför insatsplanering (del 1). Vi har också samlat ett antal praktiska råd för dig som ansvarar för att genomföra och sammanhålla insatsplaneringen (del 2). Modellen är i första hand utformad för att användas när risker och insatsförmågor ska värderas och preciseras. Tanken är att modellen ska tjäna som underlag för exempelvis insatskort, utbildning och övningar. Modellen är inte tänkt att ge förslag på ändringar av organisatoriskt fastslagna rutiner, som exempelvis ledningsstrukturer, krisledningsplanering och liknande. Det kan dock hända att insatsplaneringen visar att det finns behov av att uppdatera befintliga larmplaner. Den beskrivna planeringsmodellen är flexibel och kan anpassas till flera olika objekt och situationer. Modellens processteg kan också minimeras eller tas bort i tillämpliga delar för att snabba upp processen. Modellen består av en blandning av åtgärder hämtade från olika källor, men bygger bland annat på ett koncept som utvecklats och använts i Storbritannien1 i flera år. Ytterligare andra delar har hämtats från studier, forskningsrapporter och litteratur inom området. Processtegen har anpassats till svenska förhållanden i samverkan medrepresentanter för kommunal räddningstjänst, länsstyrelsen och industri. Modellen har testats i skarp planering vid räddningstjänsten i Skellefteå, samt provats vid Räddningstjänsten Östra Götaland. Tanken med detta dokument är att både text och innehåll ska vara levande. När nya erfarenheter kommer in kring planeringsprocessen kommer innehållet efterhand att uppdateras. Alla versionsuppdateringar av dokumentet kommer att finnas på MSB:s webbplats.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan