Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde, samt möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag till nya och ändrade regler.

Varje år får MSB i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här listas de regeringsuppdrag som MSB arbetar med just nu. När ett uppdrag är klart och redovisat till regeringen finns det istället information under Besvarade regeringsuppdrag.

Besvarade regeringsuppdragVissa regeringsuppdrag återkommer årligen, dessa återfinns i regleringsbrevet.

MSB:s regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Pågående regeringsuppdrag

  • Uppdrag till MSB och Försvarsmakten att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap

    MSB och Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen (Ju2022/02410) att under 2023 pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap. MSB och Försvarsmakten ska inom ramen för uppdraget pröva förmågan avseende rapportering och framtagande av samlade lägesbilder under höjd beredskap med utgångspunkt i gällande författningar, utveckla arbetsformer för rapportering och genomföra kunskaps- och förmågehöjande insatser.

    Uppdraget ska genomföras i samverkan med beredskapsmyndigheter, sektorsansvariga myndigheter, myndigheter med uppgifter inom det militära försvaret, länsstyrelser, civilområdesansvariga länsstyrelser, kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

    Läs mer om uppdraget på regeringen.se

    Faktablad om regeringsuppdraget

Senast granskad: 25 mars 2024

Till toppen av sidan