Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde, samt möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag till nya och ändrade regler.

Varje år får MSB i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här listas de regeringsuppdrag som MSB arbetar med just nu. När ett uppdrag är klart och redovisat till regeringen flyttas informationen till sidan Besvarade regeringsuppdrag.

Besvarade regeringsuppdragVissa regeringsuppdrag återkommer årligen, dessa återfinns i regleringsbrevet.

Regleringsbrev 2020

Pågående regeringsuppdrag

  • Uppdrag till MSB och Folkhälsomyndigheten om information till allmänheten via sms (MSB 2020-15777)

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att gemensamt ta fram och samordna massutskick i form av ett SMS-meddelande till allmänheten från myndigheterna med anledning av det rådande läget avseende coronapandemin. Utskicket ska göras i så nära anslutning som möjligt till att Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrifter och allmänna råd, innehållande nationella råd, börjar gälla den 14 december 2020.

Senast granskad: 26 juli 2021

Till toppen av sidan