Till innehåll på sidan

NATO:s innovationscykel : en översikt

NATO:s innovationscykel : en översikt

Detaljer

NATO:s innovationscykel : en översikt
Publikationsnummer
MSB1908
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
9 s.
Pris
0 kronor
Innovation i offentlig sektor är ett relativt nytt verksamhetsområde, åtminstone under denna etikett. Under de senaste två decennierna har dock det politiska trycket på offentlig sektor att öka sin innovationskraft ökat, liksom möjligheten till finansiellt stöd från till exempel Vinnova. Denna översikt skrevs i slutfasen av projektet Early Responders Innovation Arena (ERIA) (2017-2020) som genomfördes med stöd av medel från Vinnovas utlysning Verklighetslabb i offentlig verksamhet och resulterade i etableringen av MSB:s Verklighetslabb. Syftet med översikten var att inför projektresultatets införlivande i ordinarie verksamhet skapa en bild och lära av hur man i en närliggande sektor har organiserat och upprätthållit ett systematiskt innovationsarbete. Översikten visar hur samma komponenter som utgör grunden i Verklighetslabbet: samskapande, metodik och testmiljöer, systematiskt kan användas över tid. Den är därför relevant tankegods för alla som på något sätt är involverade i att öka innovationsförmågan inom MSB:s ansvarsområde skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 januari 2022

Till toppen av sidan