I den här broschyren presenteras de förstärkningsresurser som MSB kan ställa till förfogande vid en olycka, kris eller annan större händelse. Målet är att kommunerna själva ska ha beredskap för att ha...