Till innehåll på sidan

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs Samband - MSB:s förstärkningsresurs

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs Samband - MSB:s förstärkningsresurs

Detaljer

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs Samband - MSB:s förstärkningsresurs
Publikationsnummer
MSB1584
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning, FSOL, består av personer med bred erfarenhet och kunskap inom krishantering och syftar till att förstärka aktörens ledningsförmåga. FSOL är tänkt att kunna bistå alltifrån centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och räddningstjänster.

Senast granskad: 15 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan