Till innehåll på sidan

Risker och förmågor 2013 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Risker och förmågor 2013 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Detaljer

Risker och förmågor 2013 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning
Publikationsnummer
MSB658
ISBN-nummer
978-91-7383-421-6
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
120 s. : ill.
Pris
0 kronor
På regeringens uppdrag har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomfört en nationell risk- och förmågebedömning. MSB har, sedan Sveriges första nationella risk- och förmågebedömning (NRFB) 2012 fortsatt arbetet med att integrera bedömningen av risker med en bedömning av förmågan att hantera dessa risker. En viktig utgångspunkt för uppdraget är de initiativ som Europeiska unionen (EU) tagit på detta område inklusive de krav som ställs på medlemsstaterna rörande risk- och förmågebedömningar enligt den nya civilskyddslagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2014. Den nationella risk- och förmågebedömningen behandlar händelser som kan orsaka kris i samhället1 och som: • resulterar i att minst 30 personer omkommer eller skadas allvarligt och/eller • har direkta kostnader om minst 750 miljoner kr och/eller • inbegriper mycket allvarliga politiskt/sociala omständigheter såsom att rikets ledning hotas.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan