Till innehåll på sidan

Riskkatalog

I kapitlen nedan beskrivs material om olika riskområden som kan användas i aktörers egna analyser och planering.

Riskkatalogen är i första hand framtagen som ett stöd i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys, men informationen kan även vara användbar för andra, såsom regioner och myndigheter.

Riskområdena beskrivs utifrån konsekvenser, osäkerhetsbedömningar, utveckling och trender, löpande riskbedömningar, geografisk information samt ansvar och roller.

Ytterligare riskområden publiceras löpande under 2022.

Vill du bidra till handboken?

  • MSB behöver hjälp från kommunerna för att skriva om olika kommunala verksamheter. Om du vill bidra till handboken kontakta oss!
  • Har du synpunkter på något av handbokens kapitel kan du skicka dem via e-post till oss. 

Kontakta oss

Senast granskad: 22 juni 2022

Till toppen av sidan