Till innehåll på sidan

Skogsbrand och vegetationsbrand

Risken för brand i skog och vegetation styrs av väderförhållandena och hur vegetationen ser ut. Därför är det viktigt att det förebyggande skyddet anpassas lokalt.

Vid torka, höga utomhustemperaturer eller andra extrema förhållanden kan det behövas särskilda brandskyddsåtgärder. Kommuner eller länsstyrelser kan också besluta om eldningsförbud.

Skogsbränder i ett förändrat klimat

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för skogsbrand och vegetationsbrand förlängs i Sverige i framtiden. Såväl ytan som skogsbrändernas antal kan komma att öka. Antalet högriskdagar då skogsbränder kan inträffa förväntas öka i södra Sverige. För norra Sverige förväntas det däremot bli en marginell minskning av antalet högriskdagar. Den förväntade nederbördsökningen under vintern kommer antagligen inte att inverka nämnvärt på brandsäsongens start.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Varje dag tas brandriskprognoser fram för skogs- och gräsbrandrisk upp till fem dygn framåt. Brandriskprognoserna tas fram av SMHI på uppdrag av MSB.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Information till allmänhet

Under perioder med höga brandrisker är det av stor vikt att allmänhet hålls informerad om vad som gäller och på sätt kan bidra till att förhindra att onödiga bränder uppstår i skog och mark. Nedan finns material, länkar till webbplatser och annat som aktörer kan använda i sin egen kommunikation med allmänheten i syfte att förhindra skogsbränder. 

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper privatpersoner att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Hänvisa gärna till appen i kommunikationen med allmänheten. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt. Appen finns för iPhone, iPad och Android. 

Appen BRANDRISK Ute

Dinsäkerhet.se

Dinsäkerhet.se är del av MSB och samlar information till privatpersoner om risker och säkerhet. Där finns bland annat information om hur man eldar säkert i naturen, hur man grillar säkert på tomten, frågor och svar om eldningsförbud med mer.

dinsäkerhet.se

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av MSB och som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat länsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud.

Krisinformation.seLänsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud på krisinformation.se

Film om det egna ansvaret att förhindra skogsbränder

Filmen har tagits fram av MSB år 2020 och är fri att använda för de aktörer som vill. Syftet med filmen är att uppmärksamma allmänheten vid hög brandrisk och lyfta vikten av att alltid ta reda på vad som gäller där de befinner sig.

Broschyr om eldning och allemansrätt

MSB har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram broschyren "Eldning och allemansrätt - detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark". Broschyren finns på svenska och engelska som PDF och i tryckt format. Den tryckta broschyren går att beställa.

Förstärkningsresurser

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en skogsbrand, har MSB förstärkningsresurser som kan användas i form av bland annat helikopterresurser och skogsbrandsdepåer.

Senast granskad: 13 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan