Till innehåll på sidan

Skogsbrand och vegetationsbrand

Risken för brand i skog och vegetation styrs av väderförhållandena och hur vegetationen ser ut. Därför är det viktigt att det förebyggande skyddet anpassas lokalt.

Vid torka, höga utomhustemperaturer eller andra extrema förhållanden kan det behövas särskilda brandskyddsåtgärder. Kommuner eller länsstyrelser kan också besluta om eldningsförbud.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Varje dag tas brandriskprognoser fram för skogs- och gräsbrandrisk upp till fem dygn framåt. Brandriskprognoserna tas fram av SMHI på uppdrag av MSB.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

 

 

 

 

 

Förstärkningsresurser

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en skogsbrand, har MSB förstärkningsresurser som kan användas i form av bland annat helikopterresurser och skogsbrandsdepåer.

Senast granskad: 13 juli 2020

Till toppen av sidan