Till innehåll på sidan

Samhällsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid

Samhällsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid

Detaljer

Samhällsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid
Publikationsnummer
MSB946
ISBN-nummer
978-91-7383-622-7
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
I den här rapporten uppdateras beräkningarna av samhällets kostnader för fullbordade suicid från Räddningsverkets rapport Suicid och samhällsekonomiska kostnader från 2004. Detta handlar inte om en ren uppräkning, exempelvis ingår inte kostnaderna för suicidförsök i beräkningarna i denna rapport. Framför beror det på svårigheter med att separera kostnader som föranleds av ett suicidförsök från kostnader som hade uppstått även om suicidförsöket inte skett, till exempel produktionsbortfall till följd av sjukskrivning vid depression, men det är inte heller oproblematiskt att skilja suicidförsök från andra självdestruktiva handlingar. Det har även skett en anpassning av metodiken till MSB:s rapport Samhällets kostnader för olyckor från 2011 och till följd av detta har även indirekta kostnader för produktionsbortfall i hemarbete inkluderats. Resultatet av denna beräkning är följaktligen inte direkt jämförbart med resultatet i rapporten från 2004. Rapporten innehåller skattningar av de samhällsekonomiska konsekvenserna för de fullbordade suicid som inträffade i Sverige under 2014. Enbart de så kallade ”säkra” suiciden inkluderas. Ibland räknas en del av de dödsfall där uppsåtet inte har kunnat klarläggas in i antalet suicid, men så sker alltså inte i detta fall.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan