Till innehåll på sidan

En historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet

En historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet

Detaljer

En historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet
Publikationsnummer
MSB841–Mars2015
ISBN-nummer
978-91-7383-563-3
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
116 s.
Pris
0 kronor
FOI, har på MSB:s uppdrag, tagit fram en
rapport som ger en historisk och internationell
kartläggning av arbetet med skydd av
samhällsviktig verksamhet. Det svenska historiska
perspektivet är en övergripande kartläggning av
hur skyddet av samhällsviktiga verksamheter har
organiserats, samordnats och styrts i Sverige
sedan 1970-talet respektive hur skyddet av
samhällsviktiga verksamheter idag organiseras,
samordnas och styrs i sex andra länder: Schweiz,
Finland, Polen, Storbritannien, Kanada och USA.
Målet med kartläggningen är att bidra till en ökad
kunskap om för- och nackdelar med olika sätt att
arbeta med samhällsviktiga verksamheter samt öka
förståelse för tänkbara orsaker till de olika
sätten att organisera och samordna arbetet.
Uppdraget ligger inom ramen för arbetet med skydd
av samhällsviktig verksamhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan