Till innehåll på sidan

FIDI-DRIFT : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet för leverantörer av it-drift

FIDI-DRIFT : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet för leverantörer av it-drift

Detaljer

FIDI-DRIFT : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet för leverantörer av it-drift
Publikationsnummer
MSB1113–juli2017
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Syftet med FIDI-DRIFT är att vara ett privat–offentligt samverkansforum som genom informationsutbyte, omvärldsanalys och produktion av gemensamt informationsmaterial ökar informationssäkerheten för leverantörer av it-drift.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan