Till innehåll på sidan

Anmälan till Utbildning i skydd mot olyckor

Du anmäler dig till Utbildning i skydd mot olyckor via antagning.se. Sista anmälningsdag är 15 oktober för våren och 15 april för hösten (Om inte detta datum inträffar på en helg då justeras det till nästa efterkommande vardag). Webbanmälan öppnar cirka en månad innan dessa datum.

Observera att informationen på antagning.se inte alltid gäller för Utbildning i skydd mot olyckor, SMO. Särskilt gäller detta för viktiga datum.

Anmäl dig till Utbildning i skydd mot olyckor här.MSB hanterar inte sena anmälningar då vi utan problem fyller platserna på utbildningen med dem som anmält sig i tid.

 • Viktiga datum våren 2023
  Rullbandstest tidigast genomfört 23 juli
  Webbanmälan öppnar 15 september
  Sista anmälningsdag 17 oktober
  Kontrolluppgifter sept-nov
  Sista kompletteringsdag 22 november
  Antagningsbesked ett 30 november
  Sista svarsdag AB1 (till antagning.se) 9 december
  Antagningsbesked två 12 december
  Sista svarsdag (till MSB) 19 december
  Läkarundersökning December-januari (v51 2022-v3 2023)
  Utbildningsstart vecka 4 (2023)

 

Till terminsstarten våren 2023 kommer följande alternativ att kunna sökas:

 • Revinge platsbunden
 • Revinge distans
 • Sandö distans

Du måste prioritera dina utbildningsalternativ i din anmälan. Det är viktigt att tänka på att du bara kan bli antagen till ett alternativ.  Blir du antagen till en utbildning stryks du från lägre prioriterade alternativ.

Kom ihåg att du via antagning.se måste skicka in/ladda upp kopior på

 • intyg på rullbandstest (finns på hemsidan, ska även tas med till läkarundersökningen om du blir antagen till utbildningen)
 • betyg (om de inte finns i betygsdatabasen)
 • körkort
 • intyg på simkunnighet (finns på hemsidan) och
 • intyg på arbetslivserfarenhet om den överstiger två år

Om du skickar kopior per post ska det ske så snart du anmält dig via webben. Skicka aldrig original. Samma adress ska användas om du kompletterar din ansökan med intyg och dokument.

Om du inte kan ladda upp dokument på antagning.se kan du skicka dem till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Kompletteringar ska skickas så snart som möjligt när du anmält dig via webben, tänker du komplettera med bland annat intyg som inte är färdiga till sista anmälningsdag måste dessa vara  tillhanda senast sista kompletteringsdatum.

Du som gått på en gymnasieskola som är ansluten till betygsdatabasen behöver inte skicka in ditt slutbetyg.

 • Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet

  Som studerande vid MSB har du i vissa fall rätt att, för en del av utbildningen, tillgodoräkna dig tidigare genomförd utbildning.
  Tidigare genomförd utbildning ska då i huvudsak motsvara de kunskaper och färdigheter som kursen avser att ge. Se vidare § 4 b i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.

  Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

  På motsvarande sätt kan du få tillgodoräkna dig kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkeslivet.

  MSB prövar om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

  Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in till skolan i samband med kursstart. Det är skolchefen på aktuell skola som fattar beslut i ärenden om tillgodoräknande.

 • Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelberättigad. Via Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan du söka studiemedel.
  Utbildningen är avgiftsfri men du bekostar själv ditt boende, mat och kurslitteratur. Om du blir antagen till utbildningen kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

  Ansökan om studiemedel hos CSN

  När du ansöker om studiemedel hos CSN tänk på att utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) är en eftergymnasial utbildning, där kravet är att samtliga 20 veckor/termin ska vara avklarade och godkända för att få beviljat studiemedel från CSN.

  Vi rekommenderar att du som startar din utbildning på höstterminen söker för ett läsår (två terminer) i taget! Då beviljas du studiemedel för hela året.  Vi rekommenderar att du som startar din utbildning på vårterminen söker studiemedel för en termin till att börja med, och inför höstterminen söker du för ett läsår - termin två och tre.

  CSN:s webbplats

Frågor om betyg, behörigheter och din anmälan

Frågor som rör dina betyg, betygsbehörigheter och anmälan till utbildningen besvaras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tänk på att alla handlingar du skickar till UHR måste vara märkta med ditt personnummer.

Allmänna frågor om den medicinska kontrollen

Har du frågor om den medicinska kontrollen, eventuella sjukdomstillstånd och liknande, kontakta MSB: utbildning@msb.se 

Frågor om utbildningen

Kontakta MSB:s utbildningsenhet via växeln på telefon 0771-240 240
eller via e-post: utbildning@msb.se

Senast granskad: 15 september 2022

Till toppen av sidan