Till innehåll på sidan

Anmälan till Utbildning i skydd mot olyckor

Du anmäler dig till Utbildning i skydd mot olyckor via antagning.se. Sista anmälningsdag är 15 oktober för våren och 15 april för hösten (Om inte detta datum inträffar på en helg då justeras det till nästa efterkommande vardag). Webbanmälan öppnar cirka en månad innan dessa datum.

Observera att den generella informationen på antagning.se inte alltid gäller för Utbildning i skydd mot olyckor, SMO. De datum som gäller hittar du under rubriken Viktiga datum här nedanför.

MSB tar inte emot sena anmälningar till denna utbildning.

 • Viktiga datum
  Rullbandstest tidigast genomfört 2 mars
  Webbanmälan öppnar 15 mars
  Sista anmälningsdag 15 april
  Kontrolluppgifter april- juni
  Sista kompletteringsdag  20 juni
  Antagningsbesked ett 26 juni
  Sista svarsdag AB1 (till antagning.se) 12 juli
  Antagningsbesked två 15 juli
  Sista svarsdag (till MSB) 22 juli
  Läkarundersökning Augusti
  Utbildningsstart vecka 36

Anmäl dig till Utbildning i skydd mot olyckor här

Du kan söka fyra olika alternativ:

 • Revinge platsbunden
 • Revinge distans
 • Sandö platsbunden
 • Sandö distans

Om du anmäler dig till flera alternativ väljer du en prioritetsordning i din anmälan. Blir du antagen till en utbildning stryks du från lägre prioriterade alternativ.

För att din anmälan ska vara komplett måste du så snart som möjligt skicka in kopior av:

 • gymnasiebetyg (om de inte finns i betygsdatabasen)
 • körkort för personbil (manuell)
 • intyg på rullbandstest
 • intyg på simkunnighet och
 • intyg på arbetslivserfarenhet om den överstiger två år

Testprotokoll för rullbandstest

Intyg på simkunnighet

Du som gått på en gymnasieskola som är ansluten till betygsdatabasen behöver inte skicka in ditt gymnasiebetyg.

Du kan ladda upp dina kopior via antagning.se eller skicka per post:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
190 81 Rosersberg

Kompletteringar ska skickas så snart som möjligt när du anmält dig via webben, tänker du komplettera med bland annat intyg som inte är färdiga till sista anmälningsdag måste dessa vara  tillhanda senast sista kompletteringsdatum. Om du skickar kopior per post ska det ske så snart du anmält dig via webben. Skicka aldrig original. Samma adress ska användas om du kompletterar din ansökan med intyg och dokument.

 • Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet

  Som studerande vid MSB har du i vissa fall rätt att, för en del av utbildningen, tillgodoräkna dig tidigare genomförd utbildning.
  Tidigare genomförd utbildning ska då i huvudsak motsvara de kunskaper och färdigheter som kursen avser att ge. Se vidare § 4 b i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.

  Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

  På motsvarande sätt kan du få tillgodoräkna dig kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkeslivet.

  MSB prövar om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

  Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in till skolan i samband med kursstart. Det är skolchefen på aktuell skola som fattar beslut i ärenden om tillgodoräknande.

 • Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad. Via Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan du söka studiemedel.
  Utbildningen är avgiftsfri men du bekostar själv ditt boende, mat och kurslitteratur. Om du blir antagen till utbildningen kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

  Ansökan om studiemedel hos CSN

  När du ansöker om studiemedel hos CSN tänk på att utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) är en eftergymnasial utbildning, där kravet är att samtliga 20 veckor/termin ska vara avklarade och godkända för att få beviljat studiemedel från CSN.

  Vi rekommenderar att du som startar din utbildning på höstterminen söker för ett läsår (två terminer) i taget! Då beviljas du studiemedel för hela året.  Vi rekommenderar att du som startar din utbildning på vårterminen söker studiemedel för en termin till att börja med, och inför höstterminen söker du för ett läsår - termin två och tre.

  CSN:s webbplats

Frågor om betyg, behörigheter och din anmälan

Frågor som rör dina betyg, betygsbehörigheter och anmälan till utbildningen besvaras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tänk på att alla handlingar du skickar till UHR måste vara märkta med ditt personnummer.

Frågor om utbildningen samt allmänna frågor om den medicinska kontrollen

Har du frågor om utbildningen eller den medicinska kontrollen, eventuella sjukdomstillstånd och liknande, kontakta MSB: utbildning@msb.se 

Alternativt kontakta MSB:s utbildningsadministration via växeln på telefon 0771-240 240

Anmäl dig till Utbildning i skydd mot olyckor här

Senast granskad: 19 september 2023

Till toppen av sidan