Till innehåll på sidan

Inriktnings- och samordningsfunktion för hantering av risk för brist på vattenreningskemikalier : utvärdering

Inriktnings- och samordningsfunktion för hantering av risk för brist på vattenreningskemikalier : utvärdering

Detaljer

Inriktnings- och samordningsfunktion för hantering av risk för brist på vattenreningskemikalier : utvärdering
Publikationsnummer
MSB2329
ISBN-nummer
978-91-7927-488-7
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
25 s.
Pris
0 kronor
Sveriges civila beredskap är inne i en stark utvecklings- och uppbyggnadsfas. I den expansiva fas vi befinner oss i är det av vikt att dra lärdomar av genomförda arbeten och inträffade händelser för att stärka beredskapen och att identifiera fortsatta utvecklingsbehov. Under cirka två år samverkade flera aktörer kring en risk för brist på vattenreningskemikalier. Sedan början av 2022 skedde samverkan i form av en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) vilken leddes och samordnades av MSB. ISF:en för vattenreningskemikalier var en av de första nationella ISF:er med ett förberedande angreppssätt för att hantera en potentiell bristsituation. Enheten för strategisk analys och utvärdering (KC-AN-AU) har genomfört en utvärdering av inriktnings- och samordningsfunktionen med utgångspunkt i Gemensamma grunder, MSB:s aktörsgemensamma ramverk för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 8 juli 2024

Till toppen av sidan