Till innehåll på sidan

Myndighetsledningen

MSB är en enrådighetsmyndighet, med insynsråd. I en enrådighetsmyndighet leds myndigheten av en myndighetschef, som ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektör, överdirektör samt insynsråd.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarar för verksamheten.

Kontakt

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör

Överdirektör Camilla Asp

Överdirektören är ett stöd till generaldirektören när det gäller ledning och styrning av verksamheten. Överdirektören är även myndighetens ställföreträdande generaldirektör.

Kontakt

Camilla Asp, Överdirektör

Senast granskad: 10 december 2021

Till toppen av sidan