Till innehåll på sidan

Myndighetsledningen

MSB är en enrådighetsmyndighet, med insynsråd. I en enrådighetsmyndighet leds myndigheten av en myndighetschef, som ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektör, överdirektör samt insynsråd.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarar för verksamheten.

Kontakt

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör
 • Charlotte Petri Gornitzkas bakgrund

  Charlotte Petri Gornitzka är generaldirektör och myndighetschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB sedan 10 december 2021. Hon kom då närmast från befattningen som biträdande chef för FN:s barnfond, UNICEF.

  Charlotte Petri Gornitzka har tidigare varit generaldirektör för Sida (2011-2016), och blev första svensk och första kvinna att leda OECD:s biståndskommitté Development Assistance Committee (DAC), när hon 2016 tillträdde som kommitténs ordförande.

  2018 utsågs hon till assisterande generalsekreterare för FN med huvuduppgiften att vara biträdande exekutivdirektör för Unicef.
  Hon utsågs till informationschef och biträdande generalsekreterare på Svenska Röda Korset 1998–2003 för att sedan bli generalsekreterare för Rädda Barnens riksförbund 2003–2008 och därefter generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen 2008–2010 med tjänstgöring i England.

  Hon har även varit verksam som musikkonsulent och informationschef på Tjänstemännens bildningsverksamhet i åtta år, och därefter som konsult med inriktning på förändringsledning och kommunikation 1990-1998.

  Charlotte är utbildad musikpedagog vid Stockholms musikpedagogiska institut.

  Hon och hennes partner har två respektive sex barn

Vikarierande överdirektör Anna Psaroulis

Överdirektören är ett stöd till generaldirektören när det gäller ledning och styrning av verksamheten. Överdirektören är även myndighetens ställföreträdande generaldirektör.

Kontakt

Anna Psaroulis, Kanslichef, generaldirektörens kansli samt vikarierande överdirektör

Senast granskad: 17 juni 2024

Till toppen av sidan