Till innehåll på sidan

Aerosolbehållare

I Sverige saluförs årligen uppemot 100 miljoner aerosolbehållare, i vardagligt tal ofta kallade sprejburkar. En aerosolbehållare kan ha många olika innehåll, till exempel färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetika eller livsmedel.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften finns två handböcker.

Hantering av brandfarliga aerosoler

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler betraktas som behållare med brandfarlig gas, oavsett om det är en vätska eller gas i behållaren som är brandfarlig. Därför omfattas hanteringen av dem av föreskrifterna om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. De ställer bland annat krav på hur de får förvaras.

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Tillstånd för brandfarliga aerosoler

Om en verksamhet behöver tillstånd eller inte beror på hur stor volym brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler som hanteras. Här avses den totala volymen som hanteras vid något tillfälle. Volymen ska räknas som den som är märkt på behållarna. Mer information om tillstånd, samt vilka volymer som kräver tillstånd, hittar du via denna sida: 

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Konstruktions- och märkningskrav

Konstruktions- och märkningskrav för aerosolbehållare finns i MSB:s föreskrifter om aerosolbehållare MSBFS 2018:1. Föreskrifterna riktas sig främst till tillverkare och importörer av aerosoler. MSBFS 2018:1 är ett genomförande av aerosoldirektivet (75/324/EEG), och inkluderar det senaste ändringsdirektivet 2016/2037/EU. 

MSBFS 2018:1 föreskrifter om aerosolbehållare

Märkningskraven enligt MSBFS 2018:1 är anpassade till CLP-förordningen.

CLP-förordningen på Kemikalieinspektionens webbplats

Nedan visas exempel på märkning av aerosolbehållare: Piktogram med flamma (för brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler), samt överensstämmelsemärkningen omvänt epsilon (enligt MSBFS 2018:1).

Pliktogram med flamma
Pliktogram med flamma

Senast granskad: 3 juni 2019

Till toppen av sidan