Till innehåll på sidan

Aerosolbehållare

I Sverige saluförs årligen uppemot 100 miljoner aerosolbehållare, i vardagligt tal ofta kallade sprejburkar. En aerosolbehållare kan ha många olika innehåll, till exempel färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetika eller livsmedel.

Nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram.

Hantering av brandfarliga aerosoler

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler betraktas som behållare med brandfarlig gas, oavsett om det är en vätska eller gas i behållaren som är brandfarlig. Därför omfattas hanteringen av dem av föreskrifterna om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7. De ställer bland annat krav på hur de får förvaras.

SÄIFS 1998:7 föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare

Tillstånd för brandfarliga aerosoler

Om en verksamhet behöver tillstånd eller inte beror på hur stor volym brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler som hanteras. Här avses den totala volymen som hanteras vid något tillfälle. Volymen ska räknas som den som är märkt på behållarna. Mer information om tillstånd, samt vilka volymer som kräver tillstånd, hittar du via denna sida: 

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Konstruktions- och märkningskrav

Konstruktions- och märkningskrav för aerosolbehållare finns i MSB:s föreskrifter om aerosolbehållare MSBFS 2018:1. Föreskrifterna riktas sig främst till tillverkare och importörer av aerosoler. MSBFS 2018:1 är ett genomförande av aerosoldirektivet (75/324/EEG), och inkluderar det senaste ändringsdirektivet 2016/2037/EU. 

MSBFS 2018:1 föreskrifter om aerosolbehållare

Märkningskraven enligt MSBFS 2018:1 är anpassade till CLP-förordningen.

CLP-förordningen

Nedan visas exempel på märkning av aerosolbehållare: Piktogram med flamma (för brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler), samt överensstämmelsemärkningen omvänt epsilon (enligt MSBFS 2018:1).

Pictogram med flamma

 

Senast granskad: 3 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan