Till innehåll på sidan

Sotares exponering för hälsoskadlig sot måste minska

Sotares exponering för hälsoskadlig sot måste minska

Detaljer

Sotares exponering för hälsoskadlig sot måste minska
Publikationsnummer
MSB1977
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
2 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Metoder för att bedöma exponering för sot Ansvarig forskare: Håkan Tinnerberg, Göteborgs universitet Sotare har en överrisk för flera allvarliga sjukdomar som kopplas till exponeringen för sot. Arbetsmiljön behöver förbättras vilket ställer krav på ökad kunskap om hur olika arbetsmoment, sotningstekniker och bränslen påverkar exponeringen. I projektet används en ny metod för att mäta sot i form av black carbon (BC). Resultaten kan användas för att förebygga och minska exponeringen för sot för yrkesverksamma skorstensfejare, men studien har också relevans för andra grupper som exponeras för liknande substanser, såsom räddningstjänstpersonal och personer som exponeras för dieselavgaser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 13 maj 2022

Till toppen av sidan