Till innehåll på sidan

En översiktlig sammanställning av data från genomförda utredningar av översvämningar : insamlade enligt förordning om översvämningsrisker (2009:956), perioden 2014-2020

En översiktlig sammanställning av data från genomförda utredningar av översvämningar : insamlade enligt förordning om översvämningsrisker (2009:956), perioden 2014-2020

Detaljer

En översiktlig sammanställning av data från genomförda utredningar av översvämningar : insamlade enligt förordning om översvämningsrisker (2009:956), perioden 2014-2020
Publikationsnummer
MSB1897
ISBN-nummer
978-91-7927-226-5
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
33 s. : ill.
Pris
0 kronor
Publikationen är en förenklad sammanställning av de översvämningsutredningar som är gjorda med anledning av EU:s översvämningsdirektiv. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande i takt med antalet inkomna utredningar. Vad direktivet innebär framgår av texten nedan. Fullständiga rapporter finns via länksamling under kapitlet ”Referenslitteratur”.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 december 2021

Till toppen av sidan