Till innehåll på sidan

Användning av explosiva varor

För att använda explosiva varor behövs tillstånd från kommunen och i vissa fall även från polisen.

Att använda explosiva varor kräver kunskap och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillståndet söks i den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Beroende på användningsförhållande, kan användning av explosiva varor även behöva tillstånd enligt ordningslagen. Det gäller framför allt vid sprängning i tätbebyggt område och användning vid offentliga tillställningar. Ett sådant tillstånd prövas av Polismyndigheten.

Explosiva varor som får användas utan tillstånd

För vissa explosiva varor har MSB meddelat undantag från tillståndskravet för användning.

Enligt 2 kap. 6 § MSBFS 2019:1 behövs inte tillstånd för att använda följande fyrverkerier:

 1. Fyrverkeri i kategori F1
 2. Bengalisk eld i kategori F2 och F3
 3. Bengalisk sticka i kategori F2
 4. Knastereffekt i kategori F2
 5. Blinkljus i kategori F2
 6. Rörlig markeffekt i kategori F2
 7. Marksnurra i kategori F2
 8. Hoppande marksnurra i kategori F2
 9. Eldbägare och fontän i kategori F2 och F3 som står upprätt av sig själv under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel än dem som utgör en del av pjäsen
 10. Raket utan styrpinne i kategori F2
 11. Romerskt ljus i kategori F2
 12. Stjärnrör i kategori F2 och F3
 13. Tomtebloss i kategori F2
 14. Uppstigande markeffekt i kategori F2
 15. Sol i kategori F2
 16. Fyrverkeritårta i kategori F2 och F3 som endast innehåller element av de ovan nämnda fyrverkerierna och som står upprätt av sig själv under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel än dem som utgör en del av pjäsen
 17. Sammankopplad pjäs i kategori F2 och F3 som endast innehåller element av de ovan nämnda fyrverkerierna

Inget tillstånd behövs heller för att använda följande pyrotekniska artiklar i kategori P1:

 1. Drivladdning för modellraketer
 2. Startpatroner för förbränningsmotorer
 3. Knallkork
 4. Krutstubin
 5. Linkap
 6. Ollonskott för startpistol
 7. Patron för spikpistol, bultpistoler eller slaktmasker
 8. Rökpatron för sotningskanaler eller mot skadedjur
 9. Salutskott för hagelgevär eller civil salutkanon
 10. Signalpatron
 11. Säkerhetsutrustning, nödutrustning, livräddningsutrustning och brandsläckningsutrustning såsom nödraket, nödsignal och linkastare
 12. Pyroteknisk gasgenerator till brandspjäll, brandsläckare, ställdon eller annan typ av processutrustning
 13. Övriga pyrotekniska artiklar i kategori P1 som MSB beslutat undanta från tillståndskravet

Tillstånd under vissa omständigheter

Observera att undantagen ovan inte utesluter att tillstånd under vissa omständigheter kan krävas från ordningslagen. Vid idrottsarrangemang är det enligt ordningslagen förbjudet både att medföra eller använda pyrotekniska artiklar utan tillstånd från polismyndigheten.

Aktsamhetskraven i LBE gäller vid all användning av explosiva varor, även när inte tillstånd behövs. Det innebär att användaren vid varje tillfälle måste vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att undvika att användningen orsakar olyckor eller skador.

Utbildningskrav för användning av tillståndspliktiga pyrotekniska artiklar

Den som använder tillståndspliktiga pyrotekniska artiklar ska ha genomgått en relevant utbildning hos någon av de utbildningsanordnare som MSB godkänt. Bestämmelser om detta finns i 8 kap. i föreskrifterna MSBFS 2019:1.

Användning av pyrotekniska artiklar

För att använda pyrotekniska artiklar i kategorierna F2-F4, T1, T2, P1 eller P2 krävs specialistkunskap. Den som vill skaffa sig sådan kunskap behöver genomgå lämplig utbildning

Kunskapskrav för att använda olika typer av pyrotekniska artiklar finns beskrivna i 8 kapitlet i MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor. Utbildning krävs enbart för användning av de pyrotekniska artiklar som är tillståndspliktiga.

De utbildningar som minst krävs

Det finns fyra olika utbildningar: A-, B-, C- och D-utbildning, för användning av olika pyrotekniska artiklar.

A Pyrotekniska sceneffekter i kategorierna T1 och T2.
B Fyrverkeri: Begränsat utomhusfyrverkeri. Samtliga fyrverkerier i kategori F2-F3 samt fyrverkeritårtor, stjärnrör, fyrverkeribomber upp till 100 mm och sammankopplade pjäser i kategori F4 begränsat till riskgrupp 1.2, 1.3 eller 1.4.
C Fyrverkeri: Fullständigt utomhusfyrverkeri. Samtliga i kategori F2-F4 utan begränsningar. Förkunskapskrav: Fullgjord B-utbildning.
D Övriga pyrotekniska artiklar i kategori P1 och P2.

Utbildningarnas omfattning och innehåll finns beskrivet i bilaga 2-5 till MSBFS 2019:1.

D-utbildningens längd kan variera beroende på vilken typ av produkt den omfattar och är därför inte fastlagd i föreskrifterna.

En endags D-utbildning för stenspräckare ger produktkännedom som enligt MSB:s bedömning omfattar kompetens att sönderdela enstaka friliggande stenblock med en laddning av högst 75 g krut eller högst 150 g gasgenererande sats i ett borrhål. För att använda stenspräckare under andra förhållanden krävs ytterligare utbildning i sprängteknik.

Efter varje fullgjord utbildning skickar utbildningsanordnaren en kopia av intyget till MSB för registrering.

Utbildningsanordnare

Utbildningarna ska genomföras hos en utbildningsanordnare som är godkänd av MSB. För att bli godkänd som utbildningsanordnare ställs krav på bland annat. pedagogisk kunskap, kunskap om regler och om de pyrotekniska artiklar som utbildningen omfattar.

Lista över godkända utbildningsanordnare

Följande utbildningsanordnare är för närvarande godkända av MSB.

Utbildningsanordnare Godkänd för utbildning
Arclight AB A, B, C, D: pyrotekniska stubiner, tändare och fördröjningselement
Aqua Resource Sweden AB D: pyrotekniska gasgeneratorer och stenspräckare P1 och P2 för brunnsväckning
Bergutbildarna AB D: stenspräckare P2
Chalmers Pyrotekniska kommitté A, B, C, D: pyrotekniska stubiner, tändare och fördröjningselement
Explosiv utbildning UJ AB D: stenspräckare P2
Fyrverkerisällskapet kort stubin, Sölvesborg A, B, C, D: stubiner
Göteborgs FyrverkeriFabrik AB A, B, C, D: stubiner, eltändare, reaktiva mål och rökeffekter
Hsafety AB D: stenspräckare P1 och P2
Janis Pilags D: stenspräckare P1 och P2
Kent Nilsson (LKAB) D: stenspräckare P1 och P2
Kjell Enevoldsen D: PU i P1 och P2
LJ Fyrverkeri A, B, C, D: pyrotekniska stubiner, tändare, rökeffekter och reaktiva mål
Nlite AB A, B, C, D: pyrotekniska tändare, stubin , salutskott och rökpatroner
Orica Sweden AB D: stenspräckare P2
Power Tools D: stenspräckare P1 och P2
Pyro Smålands Krutbruk A, B, C, D: stubiner
PyroNorth A, B, C, D: Stubiner, pyrotekniska tändare och pyrotekniska specialeffekter som används inom områdena markering, simulering, spel och visuella effekter
Pyrotekniska sällskapet vid LTU A, B, C, D: stubin, pyrotekniska tändare och pyrotekniska specialeffekter som används inom områdena markering, simulering, spel och visuella effekter
Royex Scandinavia AB D: stenspräckare P1 och P2
StageVision Oresund AB A, D: pyrotekniska tändare
Stefan Backefalk Consulting (LKAB) D: stenspräckare P1 och P2
Stefan Landström (LKAB) D: stenspräckare P1 och P2
Svenska modellraketklubben D: modellraketer P1 och P2
Swedish Airsoft Regiment D: Pyrotekniska artiklar som används inom områdena markering, simulering, spel och visuella effekter
TLTH:s pyrotekniska förening i Lund A, B, C, D: stubiner, pyrotekniska tändare
Unique Pyrotechnic i Götene AB A, B, C, D: stubiner, pyrotekniska tändare
Zenzenit AB A, B, C, D: pyrotekniska stubiner, tändare, fördröjningselement, rökeffekter, bränslekrevader, dagljuseffekter samt specialeffekter

Senast granskad: 15 december 2023

Till toppen av sidan