Till innehåll på sidan

CBRNE

MSB:s roll är att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser där farliga ämnen (CBRNE) ingår.

CBRNE är den internationella förkortningen för chemical, biological, radiological, nuclear and explosives. Översatt till svenska blir det kemiska, biologiska, radiologiska, nuklerära och explosiva ämnen,

Dessa ämnen kan orsaka skador på människor, djur, växter, egendom och miljö. Ämnenas egenskaper skiljer sig dock åt, liksom på vilket sätt de kan orsaka skada.

CBRNE-området är komplext och omfattar händelser från olyckor i fredstid till de utmaningar som höjd beredskap och krig kan medföra. CBRNE-perspektivet behöver utgöra en naturlig del i planeringsprocessen för det civila försvaret, liksom i den planeringsprocess för det militära försvaret som Försvarsmakten leder.

Senast granskad: 10 maj 2024

Till toppen av sidan