Till innehåll på sidan

Elfordons potentiella riskfaktorer vid trafikskadehändelse : en rapport baserad på e-fordons teknik, säkerhetsfunktioner och modern batterikemi, rapport från FFI-projektet Räddningskedjan

Elfordons potentiella riskfaktorer vid trafikskadehändelse : en rapport baserad på e-fordons teknik, säkerhetsfunktioner och modern batterikemi, rapport från FFI-projektet Räddningskedjan

Detaljer

Publikationsnummer
MSB852
ISBN-nummer
978-91-87461-44-6
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
88 s.
Pris
0 kronor
Rapporten heter E-fordons potentiella riskfaktorer vid trafikskadehändelse. Den har tagits fram inom ramen för Räddningskedjan, ett projekt för att öka kunskapen om hur räddningstjänsten ska hantera kraschade elfordon. Förutom Autoliv och SP deltar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Volvo Car, Presto Brandsäkerhet och Trafiksäkerhetscentrum norr (TSCN) vid Umeå universitet. Projektet delfinansieras av statliga Vinnova genom forsknings­programmet FFI.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan