Till innehåll på sidan

Antagningsstatistik för Skorstensfejarutbildningen

Våren 2020

Totalt antal sökande var 137 personer, 40 kvinnor och 97 män. Totalt antogs 28 personer till utbildningen, av dem var 13 kvinnor och 15 män.

Betyg

11,82

Betyg med komplettering

16,45

Betyg med arbetslivserfarenhet

11,56

Folkhögskola

Alla behöriga antagna

Yrkeserfarenhet

3

Högskoleprov

0,4

Urvalsgrupp

Lägsta antagningspoäng

Hösten 2019

Totalt antal sökande var 143 personer, 41 kvinnor och 102 män. Totalt antogs  personer till utbildningen, av dem var 7 kvinnor och 21 män.

Betyg

 Alla behöriga antogs

Betyg med komplettering

Alla behöriga antogs

Betyg med arbetslivserfarenhet

Alla behöriga antogs

Folkhögskola

Alla behöriga antogs

Yrkeserfarenhet

Alla behöriga antogs

Högskoleprov

Alla behöriga antogs

Urvalsgrupp Lägsta antagningspoäng

Våren 2019

Totalt antal sökande var 145 personer, 47 kvinnor och 98 män. Totalt antogs 28 personer till utbildningen, av dem var 11 kvinnor och 17 män.

Betyg

10,60

Betyg med komplettering

11,50

Betyg med arbetslivserfarenhet

11,81

Folkhögskola

Ingen antagen

Yrkeserfarenhet

7

Högskoleprov

0,9

Urvalsgrupp Lägsta antagningspoäng

Hösten 2018

Totalt antal sökande var 60, 16 kvinnor och 44 män. Höstterminen 2018 antogs samtliga 15 behöriga sökande till utbildningen, av dem var 2 kvinnor och 13 män.

Våren 2018

Totalt antal sökande var 146 personer, 44 kvinnor och 102 män. Totalt antogs 26 personer till utbildningen, av dem var 5 kvinnor och 21 män.

Urvalsgrupp Lägsta antagningspoäng
Betyg

12,08

Betyg med komplettering Ingen antagen
Betyg med arbetslivserfarenhet

13,70

Folkhögskola Ingen antagen
Yrkeserfarenhet 9
Högskoleprov 0,45

Hösten 2017

Totalt antal sökande var 75, 25 kvinnor och 50 män. Höstterminen 2017 antogs samtliga 21 behöriga sökande till utbildningen, av dem var 7 kvinnor och 14 män.

Våren 2017

Totalt antal sökande var 181 personer, 59 kvinnor och 122 män. Totalt antogs 28 personer till utbildningen, av dem var 8 kvinnor och 20 män.

Urvalsgrupp Lägsta antagningspoäng
Betyg 14,20
Betyg med komplettering 16,99
Betyg med arbetslivserfarenhet 13,70
Betyg GY11 13,65
Folkhögskola

4

Yrkeserfarenhet 3
Högskoleprov 0,95

Senast granskad: 11 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan