Till innehåll på sidan

Guider och mallar för forskningsprojekt

Denna sida vänder sig till forskare som ansöker om eller har finansiering från MSB. Längre ned på sidan finns guider, dokument och mallar som behövs i kontakterna med MSB.

Lägesredovisning och delrapportering

Lägesredovisning och delrapport mejlas till: registrator@msb.se

Rekvisitionen skickas i brev till:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistöd
651 81 Karlstad

Dokument

Här finns dokument som kan behövas vid ansökan, projektstart, rapportering, rekvistion av medel och vid projektavslut. 

Vid ansökan

Budget forskningsprojekt MSB, mall (Excel)  

Budget postdoktoralt stöd, mall (Excel)

Budget, kunskapsöversikt, mall (Excel)Firmatecknares godkännande av ansökan, blankett (Word)

Vid projektstart:

Faktablad utan bild, mall (Word)

Faktablad med bild, mall (Word)

Faktablad anvisningar (PDF)Kommunikationsplan, mall (Word)

Rapportering:

Lägesbeskrivning, mall (Word)Delrapport, mall (Word)

Rekvisition av medel:

Rekvisition forskningsbidrag (Excel)

Vid projektavslutning:

Avslutning av ett MSB-finansierat forskningsprojekt (PDF)Slutrapport, mall svenska (Word)Slutrapport, mall engelska (Word)Egenvärdering, mall (Word)Ekonomisk slutredovisning (Excel)

Senast granskad: 15 mars 2024

Till toppen av sidan