Till innehåll på sidan

Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker : studie

Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker : studie

Detaljer

Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker : studie
Publikationsnummer
MSB1352
ISBN-nummer
978-91-7383-919-8
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
75 s. : ill.
Pris
0 kronor
I rapporten presenteras en utvecklad metod för att kartlägga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet utifrån en översvämning. Studiens resultat ska förhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering för verksamheter i översvämningsdrabbade områden i Sverige. Studien är kopplad till översvämningsdirektivets arbetsprocess samt arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan