Till innehåll på sidan

Val och värden i extremscenarier : processen från vetenskap till beslutsfattande, forskning/studie

Val och värden i extremscenarier : processen från vetenskap till beslutsfattande, forskning/studie

Detaljer

Val och värden i extremscenarier : processen från vetenskap till beslutsfattande, forskning/studie
Publikationsnummer
MSB1367–mars2019
ISBN-nummer
978-91-7383-931-0
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
25 s.
Pris
0 kronor
Detta forskningsprojekt har studerat processen från vetenskap till beslutsfattande genom fallstudier av extremscenarier för kustöversvämningar. Fallen har analyserats utifrån vetenskapsfilosofiska teorier och begreppsapparater om val och värden i vetenskap och använts som grund för teoriutveckling. Det centrala resultatet från projektet är en modell för hur val och värden tidigt i processen från vetenskap till beslutsfattande kan få betydelse för expertbedömningar av extremscenarier. Dessa tidiga val och värden riskerar alltså påverka vilka extremscenarier som faktiskt tas fram och därmed vilka beslut som tas. Denna risk är viktig att uppmärksamma för alla som på något sätt arbetar med, eller måste förhålla sig till, extremscenarier. Begreppet ”värde-tröghet” föreslås för tendensen att värden från tidigare steg i processen från vetenskap till beslutsfattande påverkar expertbedömningen och beslutsfattande.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan