Till innehåll på sidan

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren - bilagerapport : redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren - bilagerapport : redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK

Detaljer

Publikationsnummer
MSB407
ISBN-nummer
978-91-7383-236-6
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
200 s. : ill.
Pris
0 kronor
Bilagerapport till MSBs rapport ”Konsekvenser
av en översvämning i Mälaren: redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK”,
ISBN 978-91-7383-235-9. Innehåller de fyra bilagorna: 1. Kartläggning av
historiska händelser och deras effekter på olika samhällssektorer avseende
Mälardalen, 2. Konsekvensanalys av översvämning i Mälaren :
konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, 3. Översvämningskartering och
GIS-analyser med beräkning av nyckeltal för Mälaren, inom Regeringsuppdrag
Fö2010/560/SSK, 4. Studie av dag- och nattbefolkning inom översvämningshotade
områden runt Mälaren.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan