Till innehåll på sidan

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker

Detaljer

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker
Publikationsnummer
MSB1152
ISBN-nummer
978-91-7383 -787-3
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
84 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har under 2017 genomfört en översyn av områden med betydande översvämningsrisk i Sverige. Till skillnad från den första identifieringen av områden ingår nu havskusten i analysen vilket har lett till att flertalet nya områden har tillkommit. Totalt har 25 områden identifierats. Arbetet görs enligt översvämningsdirektivet, genom förordningen om översvämningsrisker (2009:956). Målet med arbetet är att minska negativa konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan