Till innehåll på sidan

VMA som sms

VMA kan skickas ut som sms till allmänheten i samband med ett VMA i radio och tv. Systemet har funnits sedan den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och tv.

Lagändring ligger till grund

Systemet får endast användas i samband med ett VMA i radio och tv. Den lagändringen tillåter att positionera mobiltelefoner, utan mobilägarens tillåtelse, i samband med VMA. Sms-utskick får alltså inte användas utan VMA-meddelande i radio och tv.

Den som begär ett VMA bestämmer även över vilket område som sms ska skickas ut till. Mobiltelefoner positionerar för att få fram vilka mobiltelefoner som befinner sig inom detta område, och ett sms skickas ut till dessa. SOS Alarm får endast information om hur många mobiltelefoner som befinner sig i området, samt uppföljning om antalet nådda mobiltelefoner. Systemet lagrar inga personuppgifter och all information raderas efter att händelsen är avslutad.

VMA-meddelande som kommer som ett sms, är det samma som läses upp i radio och textremsan i tv.

Masters placering avgör om du får meddelande

Placering av nätoperatörernas master är hemliga, så SOS kan inte se i sitt system var de är placerade. När SOS Alarm ska skicka ett VMA via SMS markerar de vilket område som VMA skall skickas ut över. Alla mobiltelefoner som är kopplade till de master som finns inom området, kommer att får ett VMA via SMS.

Men det kan vara så att det finns master just utanför detta område. Om en mobiltelefon är kopplad till en mast utanför området, så kommer inget VMA vis SMS, även om man skulle befinna sig inom det valda området med mobiltelefonen.

Om en ny mobiltelefon kommer in i det berörda område där det ligger ett aktivt VMA, och kopplar upp sig mot en mast inom området, skickas ett sms till denna mobiltelefon. När meddelande om Faran över skickas så går även detta ut via sms, även till de mobiltelefoner som lämnat det berörda området.

Systemet för utskick av SMS sköts av SOS Alarm. Frågor angående systemet kan ställas till SOS Alarms Kundsupport

 

Senast granskad: 12 april 2021

Till toppen av sidan