Till innehåll på sidan

Utvärdering av SAMÖ Fokus 2014

Utvärdering av SAMÖ Fokus 2014

Detaljer

Utvärdering av SAMÖ Fokus 2014
Publikationsnummer
MSB757
ISBN-nummer
978-91-7383-491-9
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
68 s. : ill.
Pris
0 kronor
Erfarenhetshantering efter övningar behöver genomföras medvetet och systematiskt. Övandet inom området samhällsskydd och beredskap är omfattandet. Man kan med fog ställa sig frågan om erfarenhetshanteringen, utvecklingen och förbättringen av förmågan ökar med övandet på ett tillfredsställande sätt. Vi har i det arbete vi bedriver inom övningsverksamheten noterat att här finns en stor utvecklingspotential. Som ett led i att bidra till ett mer systematiskt arbete med erfarenheter efter en övning har MSB tillsammans med ett tjugotal aktörer gjort ett omfattande arbete med att planera, genomföra och utvärdera SAMÖ Fokus 2014, vilken genomfördes 15 maj i år. SAMÖ Fokus 2014 är en uppföljning på SAMÖ-KKÖ 2011. Det är första gången som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) följer upp en tidigare genomförd SAMÖ med en SAMÖ Fokus. Syftet med SAMÖ Fokus 2014 har varit att se om förmågan att kommunicera vid en nationell kris har utvecklats hos de övande aktörerna sedan 2011. På tre år hinner mycket hända; synen på vår förmåga förändras allt eftersom vi utvecklas och får nya erfarenheter från övningar och kriser. Samtidigit som samhällets förändras och kraven på ett mer robust och transparent samhälle ökar. Att jämföra ett resultat från 2011 med ett resultat från 2014 har därför inneburit stora utmaningar för utvärderarorganisationen. Det har varit viktigt att slutsatser och resultat i denna rapport har hög spårbarhet och validitet, varför vissa resultat inte gått att presentera eftersom underlagen inte varit tillräckliga.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan