Till innehåll på sidan

Internetanslutna styrsystem i Sverige : en studie baserad på databaserna Censys och Shodan

Internetanslutna styrsystem i Sverige : en studie baserad på databaserna Censys och Shodan

Detaljer

Internetanslutna styrsystem i Sverige : en studie baserad på databaserna Censys och Shodan
Publikationsnummer
MSB1111
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
I rapporten Internetanslutna styrsystem i Sverige – En studie av Censys och Shodan beskrivs en möjlig metod för att kunna svara på frågorna: · Vilka industriella informations- och styrsystem i Sverige är internetanslutna? · Vilka komponenter inom svenska samhällskritiska verksamheter är internetanslutna? I detta till rapporten tillhörande faktablad ges en bakgrund till arbetet och tydliggörs några av studiens begränsningar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan