Till innehåll på sidan

Samlat stöd till kommuner

Här har vi samlat stöd som MSB och andra aktörer ger till kommuner inom krisberedskap och civilt försvar.

Försörjningsberedskap i kommuner och regioner

För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är kommuners och regioners förmåga att bedriva sin verksamhet av yttersta vikt. Här finns information till dig som vill veta mer om vad kommuner och regioner kan göra i arbetet med försörjningsberedskap.

Senast granskad: 19 november 2020

Till toppen av sidan