Till innehåll på sidan

Kartläggning risker vid räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning

Kartläggning risker vid räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning

Detaljer

Kartläggning risker vid räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning
Publikationsnummer
MSB773–november2014
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
12 s. : ill.
Pris
0 kronor
Solcellsanläggningar medför speciella risker för räddningstjänstens personal i samband med räddningsinsats. Brand i byggnad där det finns installerade solcellsanläggningar gör att personalen kan utsättas för strömgenomgång vid direktkontakt med spänningsförande ledningar, solpaneler eller byggnadsdelar. Likaså finns det risk för nedfallande paneler om infästningarna eller panelerna påverkas av brand. Därför är det motiverat att räddningstjänsten inför insatsrutiner vid brand i denna typ av anläggningar. Dessutom är det önskvärt att framtida elföreskrifter tar hänsyn till räddningspersonaelens säkerhet i samband med insats vid brand.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan