Till innehåll på sidan

Händelser med farliga ämnen 2017-2018 : en sammanställning av inrapporterade händelser enligt LSO och LBE

Händelser med farliga ämnen 2017-2018 : en sammanställning av inrapporterade händelser enligt LSO och LBE

Detaljer

Händelser med farliga ämnen 2017-2018 : en sammanställning av inrapporterade händelser enligt LSO och LBE
Publikationsnummer
MSB1373–juni2019
ISBN-nummer
978-91-7383-937-2
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
22 s. : tab.
Pris
0 kronor
I den här sammanställningen presenteras händelser för åren 2017-2018 som rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet med sammanställningen är att ge en bild av inträffade händelser för att lära av dessa och att sprida erfarenheterna till berörda verksamheter och tillsynsmyndigheter.

Senast granskad: 25 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan